Dr. Nəzmiyyə Əmirova

HƏKİM-LABORANT NƏZMİYYƏ ƏMİROVA

Klinikada edilən laborator analizlər:

 • Qanın ümumi analizi;
 • Sidiyin ümumi analizi;
 • Nəcisin ümumi analizi (parazitlərin təyini-qurd yumurtaları, ibtidailər və s.);
 • Hormon analizləri;
 • Biokimyəvi analizlər;
 • Hər yaşa uyğun Check-Up müayinə;
 • Hamiləlik infeksiyaları;
 • Cinsi yolla keçən infeksiyalar;
 • Hepatit və digər viruslar;
 • Bakterioloji analizlər (əkilmələr);
 • Vitaminlər (Vitamin D və s).