ƏLAQƏ

Ünvan: Gəncə şəhəri, Nizami küçəsi №72.

Telefon:
(+994 22) 252-02-36
(+994 22) 252-07-09

Faks:
(+994 22) 252-07-09

E-mail: ganja_naftalan@yahoo.com