Dr. Elşən Rəhimov

HƏKİM-RADİOLOQ ELŞƏN RƏHİMOV (Ayda 1 gün Bakıdan gəlir)

  • Aşağı ətrafların doppler müayinəsi;
  • Karotis(yuxu) arteriyaları;
  • Boyun limfaları;
  • Qalxanabənzər vəzi doppleri;
  • Skrotal(xaya) doppleri;
  • Arteriyaların və venaların doppleri;
  • Hər növ USM müayinələri və s

Və başqa müayinələr mütəxəssis-radioloq tərəfindən icra edilir.